Industriële bedrijven en wat ze doen

industrieIndustrieel is een woord dat je in het dagelijks leven vaak voorbij hoort komen. Zo is er bijvoorbeeld in ieder dorp en stad wel een industrieterrein waar industriële bedrijven zijn gevestigd.

Maar wat zijn industriële bedrijven en wat doen ze eigenlijk? Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst de definitie van het woord industrie uitleggen.

Dit betekent namelijk de bedrijven die in een economie verantwoordelijk zijn voor het produceren en verwerken van materiële goederen.

Deze productie kan in een ambachtelijke vorm en industriële vorm plaatsvinden. Wanneer we het hebben over industriële bedrijven bedoelen we daarom fabrieken en andere productieplaatsen waar met behulp van machines productie op een geautomatiseerde manier plaatsvindt.

Met deze brede definitie van de term zal je begrijpen dat veel ondernemingen in Nederland als industriële bedrijven aangeduid kunnen worden.

Verhuizing van industrie naar lage loon landen

In Nederland staan nog altijd veel fabrieken en werkplaatsen die tot de industriële tak van productie gerekend kunnen worden. Daar zijn vaak ook onderdelen van het merk Lohmann Stolterfoht aanwezig die zorgen voor een soepel verlopend productieproces.

Vergeleken met een tiental jaren geleden is het aantal echter een stuk lager. Door het snelle transport over de wereld en vrijhandelsverdragen zijn veel industriële bedrijven naar lage loon landen vertrokken.

Hier kunnen zij door het lage loon van de werknemers goederen voor een nog lagere prijs produceren.

De bedrijven die wel zijn gebleven hebben op grote schaal automatisering in hun bedrijf toegepast. Door deze ontwikkeling kunnen zij dezelfde of meer aantallen goederen blijven produceren met minder medewerkers die in het industrieel bedrijf rondlopen.

Robots en machines voor het productieproces

werknemers productieIn fabrieken zie je steeds meer dat taken die vroeger nog door mensen werden uitgevoerd, nu zijn overgenomen door robots en machines.

Het productieproces van industriële bedrijven is daardoor in nog grotere mate geautomatiseerd geworden. Deze trend zal ook zeker de komende jaren door blijven zetten omdat bedrijven hierdoor betere en goedkopere producten kunnen maken.

De mensen die nog werkzaam zijn in fabrieken moeten nu hele andere vaardigheden bezitten dan voorheen het geval was. Zo is een gewenste vaardigheid nu bijvoorbeeld dat iemand weet hoe de machines in het productieproces gerepareerd en onderhouden kunnen worden.

De machines hebben tegenwoordig namelijk het gehele proces van produceren overgenomen.